โรงพยาบาลชลบุรี Chonburi Hospital

โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติ

1.ให้บริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิระดับสูงและ Excellent center

2.เป็นสถาบันวิชาการที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์องค์ความรู้และงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศ

3.ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนและชุมชน

4.เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลและตอบสนองไทยแลนด์ 4.0

5.พัฒนาการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศสอดคล้องกับทิศทางกระทรวงสาธารณสุขและความจำเป็นเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Rate and write a review

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ