ตรวจเอชไอวี เอดส์ และรับบริการเพร็พ

ค้นหาสถานบริการตรวจเลือดที่รวดเร็ว ไม่มีการระบุชื่อ ฟรี และสะดวก

ตรวจเอชไอวี

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

สถานบริการ เอชไอวี เอดส์ ค้นหาสถานที่ตรวจเอชไอวี ตรวจเอดส์ หรือรับยาเพร็บ ยาเป๊ป ใกล้บ้าน

Nobody Left Behind

มูลนิธิเพื่อรัก Love Foundation
องค์กรหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องที่กังวลใจได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ http://lovefoundation.or.th
เพร็พ PrEP
ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ ยาเพร็พ (PrEP) เป็นนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพสูง ให้สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย รับประทานวันละหนึ่งเม็ด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกรณีที่สัมผัสกับเชื้อไวรัส
ตรวจเลือดฟรี ปีละ 2 ครั้ง
สิทธิในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี ปีละ 2 ครั้ง หากพบเชื้อมีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02 590 3217