โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital

เป็งองค์กรหลักด้านสุขภาพ ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่สุขใจ งานวิจัยก้าวล้ำ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
2.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความเชียวชาญ ส่งเสริมงานวิจัย และมีความสุขในการปฎิบัติงาน

Rate and write a review

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ