โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Buriram Hospital

เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศ ด้านบริการตติยภูมิภูมิทัศน์สวยงาม การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
  1. ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ  คุณธรรม รวดเร็ว เอื้ออาทร  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  3. ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  ทันสมัย ด้วยอาจารย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

Rate and write a review

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ