ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพฯ Public Health Service Center 23

เป็นองค์กรหลักทางการพยาบาลสาธารณสุข มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความเชื่อว่าระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาพยาบาลให้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านครบวงจร แบบองค์รวมทั้งชีวิต สังคมและจิตวิญาณ ด้วยระบบการทางการพยาบาลสาธารณสุขโดยยึดหลัก การดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี สอดคล้องตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและตามอย่างสมศักดิ์ศรี

Rate and write a review

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: คลินิค Clinic

บริการที่มี

เวลาทำการ