สาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวี

ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักๆ ที่เป็นช่องทางของการติดต่อเชื้อ HIV สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง อันได้แก่

สาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวี

ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักๆ ที่เป็นช่องทางของการติดต่อเชื้อ HIV สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง อันได้แก่

  1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV โดยไม่ได้ป้องกัน
    ทั้งนี้รวมไปถึงการร่วมเพศระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือแม้จะเป็นชายกับหญิง ทั้งผ่านช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อเอชไอวีได้ ทั้งนี้จากข้อมูลของทางกองระบาดวิทยาระบุว่า 83% ของผู้ติดเชื้อ HIV นั้น ล้วนได้รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งสิ้น
  2. การรับเชื้อ HIV ผ่านทางเลือด พบได้ใน 2 กรณี คือ
  • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือแม้แต่การใช้กระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มของผู้ที่เสพสารเสพติดหรือฉีดยาเสพติดเข้าเส้น รวมถึงการเจาะหู การสักบริเวณผิวหนังตามร่างกายหรือสักคิ้ว
  • การรับเลือดมาจากการผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเลือดที่รับบริจาคมาจากแหล่งไหน แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย โดยจะนำเลือดที่รับบริจาคมาไปตรวจหาเชื้อก่อนเสมอ ดังนั้นจึงมีความปลอดภัย 100%

นอกจากเลือดแล้ว เชื้อ HIV ยังสามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำเหลืองได้ แต่โอกาสที่จะติดเชื้อได้จะต้องมีทางเข้าของแผลที่เปิดกว้างมาก และมีเลือดหรือน้ำเหลืองที่มีเชื้อเข้าไปเป็นจำนวนมากเท่านั้น

3. การติดต่อผ่านแม่สู่ลูก
ซึ่งเกิดจากแม่ที่มีเชื้อ HIV อยู่แล้ว และเกิดการตั้งครรภ์ทำให้มีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูก แต่ในปัจจุบันได้ค้นพบวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่ไปสู่ลูกได้สำเร็จแล้ว โดยวิธีการรับประทานยาต้านไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อของทารก ให้ลดลงเหลือร้อยละ 8 แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ไม่ได้ปลอดภัย 100% นัก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจเลือดก่อนแต่งงานจะดีที่สุด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: honestdocs

Search