ทำไมถึงแนะนำให้ตรวจเอชไอวีซ้ำอีกครั้ง

โดยตามแนวทางปฏิบัติงานแห่งชาติสำหรับการตรวจหาเอชไอวี ผลการตรวจเอชไอวีจะได้รับการยืนยัน หากคนได้รับการตรวจ 1 เดือนขึ้นไปหลังความเสี่ยงครั้งล่าสุด

บางรายเกิดความเสี่ยงขึ้นมาแล้วตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี ผลออกมาเป็นลบ คือไม่ติดเชื้อ แต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือหมอมักจะแนะนำให้กลับไปตรวจซ้ำ หลังจากนี้ที่ 3 เดือนหรือ 6 เดือน หลายคนไม่ต้องการไปตรวจอีก อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง เช่น ไม่อยากรับรู้ถึงผลตรวจอีกครั้ง ไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไปแล้ว หรือเขินอายที่จะไปตรวจอีกครั้ง ฯลฯ

โดยตามแนวทางปฏิบัติงานแห่งชาติสำหรับการตรวจหาเอชไอวี ผลการตรวจเอชไอวีจะได้รับการยืนยัน หากคนได้รับการตรวจ 1 เดือนขึ้นไปหลังความเสี่ยงครั้งล่าสุด ดังนั้นกรณีส่วนใหญ่สามารถปิดได้ที่ 1 เดือนขึ้นไป แต่การปิดเคสขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นด้วย เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามพฤติกรรมทางเพศก่อนการตรวจ ความเสี่ยงหรือการป้องกันตนเองจากเชื้อเอชไอวีของคุณ หากสถานพยาบาลนั้น สันนิษฐานว่าคุณมีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง จะแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจหาเอชไอวีทุกๆ 3 เดือน

อย่างไรก็ตามมีขอแนะนำให้ทุกคนได้รับการตรวจเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถตรวจได้ฟรีในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิอยู่ สามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน คุณอาจประเมินพฤติกรรมของคุณเองและจากนั้นก็เข้ารับการตรวจตามความเหมาะสม

อีกทั้งพฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อเอชไอวีจะไม่แสดงอาการหรือมีข้อบ่งชี้ชัดเจน
ทางเดียวที่ทำได้หากสงสัยให้ตัดสินใจตรวจเลือดทันที เพื่อผลที่ชัดเจนและแม่นยำจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นกังวลหรือคิดมากในภายหลังครับ แต่หากคุณไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงใดๆ ก็อาจจะเลือกตรวจร่วมในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ที่ถือเป็นการตรวจเช็คร่างกายไปในตัวเพื่อรู้สถานะเอชไอวีของตนเองครับ

Search