ทาน PrEP แล้วยังต้องสวมถุงยางไหม?

ยา PrEP ถือเป็นสูตรยาที่ทานแล้วสามารถป้องกันเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ยานี้สามารถป้องกันได้แค่โรคเอชไอวีอย่างเดียว ทำให้ในหลาย ๆ ครั้งยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หูดหงอนไก่ หรือ เริม แต่หากใครก็ตามที่สามารถยืนยันได้ว่าคู่นอนของตนไม่ได้มีการติดเชื้อใด ๆ อยู่เลย ก็สามารถละการใช้ถุงยางอนามัยได้และทาน PrEP ตามที่แพทย์แนะนำได้เลย

สาเหตุที่แพทย์แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยคู่กับ ยาPrEP เป็นเพราะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะตั้งใจมาตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์จริง ๆ อีกทั้งการใช้ 2 อย่างร่วมกันจะทำให้มั่นใจว่าไม่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แน่ ๆ และส่งผลดีกับสุขภาพมากกว่า

Search