ข้อดีของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่หลายคนไม่เคยรู้

แน่นอนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของหลาย ๆ คน อาจจะยังยึดติดกับความรู้เก่า ๆ ที่ยังคงความร้ายแรงและมองว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เป็นแล้วจะต้องเสียชีวิตในที่สุด ชุดความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจเดิม ๆ ที่ยังไม่ได้รับข่าวสารอัปเดตมากนัก รวมไปถึงการตีตราทางสังคมที่ทำให้แง่มุมของการติดเชื้อเอชไอวีกลายเป็นที่รังเกียจของสังคม สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงและทางอ้อมต่ออัตราการติดเชื้อในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทำให้การตรวจเอชไอวีได้กลืนกินในความคิดของหลาย ๆ คน ว่าเป็นความเสี่ยงที่อาย จนไม่กล้าที่จะเปิดใจเข้ารับการตรวจ ณ สถานพยาบาลอย่างเร็วที่สุด แต่ทราบหรือไม่ว่าการตรวจเอชไอวีคือสิ่งที่ควรตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม เนื่องจากเป็นแนวทางการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย ๆ อีกทั้งยิ่งรู้เร็ว ยิ่งทำให้การรักษานั้นเหมาะสมต่อตัวผู้ติดเชื้อมากด้วยเช่นกัน

ดังนั้นในเนื้อหาบทความนี้เราจะมาลำดับข้อดีจของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ที่นับว่าเป็นพัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่เข้ามามีส่วนในการลดอัตราการแพร่เชื้อในผู้ที่มีความเสี่ยงได้ดีมากขึ้น รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนให้ได้เข้าใจ และเปลี่ยนมุมมองต่อการตรวจเอชไอวีด้วย

ข้อดีของการตรวจเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อยากให้ทำความเข้าใจเบื้องต้นของการตรวจเอชไอวีก่อนเป็นอันดับแรก ว่าประโยชน์ในการตรวจส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

  • การตรวจเอชไอวีเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันตัวเอง

การเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อเอชไอวี สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจเอชไอวีเป็นประจำทุกปี หรือในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกายอย่างรอบคอบ ในกรณีที่ตรวจพบได้เร็วย่อมมีแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้งยังเป็นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอนหรือคนรักได้อีกทางด้วยเช่นกัน

  • ลดความกังวลและความเครียดต่อความเสี่ยงที่ได้รับ

การมั่นใจว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีจากความเสี่ยงที่ผ่านมานั้น นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกตรวจเอชไอวี เนื่องจากความเสี่ยงจากการทำงาน การมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ดังนั้นการทราบผลเลือดที่แน่ชัดจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นปกติและเพิ่มการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้น

  • วางแผนครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

หลายครอบครัวให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนการแต่งงาน เพื่อให้สามารถวางแผนครอบครัวได้ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการตรวจโรคทั่วไปและโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ โดยที่จะได้รับมือกับภาวะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

เจาะลึกข้อดีของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ย้ำว่าต้องห้ามพลาดเนื้อหาต่อไปนี้เด็ดขาด เพราะเราได้รวบรวมข้อดีมาให้ได้พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ชุดตรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจในชุดตรวจเอชไอวีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเป็นทางเลือกที่น่าสนใจต่อการเข้าถึงการคัดกรองเอชไอวีที่ดีอีกทางหนึ่ง

  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมีความแม่นยำสูงถึง 99%

การแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การสร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้มากที่สุด นับเป็นแนวทางที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีได้มากขึ้น และเมื่อปี 2558 ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ทำการเปิดตัวชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่มีความแม่นยำ ทำให้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกให้ความสนใจนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ซึ่งชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากองค์กรสากลก่อน จึงจะสามารถวางจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการมองหาสัญลักษณ์การรับรองต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผลการตรวจย่อมมีความน่าเชื่อถือ 

  • สามารถเข้าถึงชุดตรวจได้ง่ายและสะดวก

หากเปรียบเทียบระหว่างการตรวจเอชไอวีในสถานพยาลกับการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการดำเนินการต่าง ๆ เพราะการเดินทางไปยังสถานพยาบาลอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินเรื่องพอสมควร เรียกง่าย ๆ ว่าเสียเวลาในการเดินทางและไม่มีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นัก การเลือกใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนับว่าง่ายและสะดวกมากกว่า สามารถซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไป และนำไปตรวจได้เองที่บ้านเท่านั้นเอง

  • มีความเป็นส่วนตัวสูงกว่า

การใช้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่อยากให้การตรวจเป็นความลับมากที่สุด โดยไม่ต้องการให้ข้อมูลความเสี่ยงใด ๆ กับทางสถานพยาบาล ซึ่งไม่มีการเก็บข้อมูลเหมือนที่เราทราบกันดี

  • ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย

ภายในชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะมีเอกสารบ่งบอกการใช้อย่างละเอียด ให้ผู้ตรวจได้ทำความเข้าใจก่อนการตรวจ โดย ชุดตรวจต่าง ๆ ได้มีการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย อยู่คนเดียวก็ตรวจเองได้อย่างสบาย ๆ พร้อมกับออกแบบมาให้สามารถทิ้งได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

  • รู้ผลเร็วที่สุดคือ 1 นาที

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในปัจจุบันพบว่า สามารถทราบผลได้ภายใน 1 นาทีเท่านั้น ซึ่งชุดตรวจในไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน คือ ชุดตรวจเอชไอวีอินสติ (INSTI) โดยการตรวจจากการเจาะเลือดปลายนิ้วเพียง 1 หยดเท่านั้น 

การตรวจเอชไอวีมีข้อดีที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเล็งเห็นว่าตนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรือต้องการทราบสถานะเลือดเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินชีวิต การตรวจเอชไอวีเป็นประจำด้วยชุดตรวจนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดี มากกว่าการพบเชื้อในระยะที่รุนแรงจนส่งผลต่อการรักษาที่ยากมากขึ้น ทั้งนี้หากต้องการทราบสถานะเลือดโดยที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล การเลือกใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการตรวจเอชไอวีไม่ว่าจะรูปแบบใด ย่อมมีผลดีต่อผู้นั้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Search