กรณีไหนบ้างที่เสี่ยงติดเอชไอวี

เชื้อเอชไอวี (HIV) สามารถแพร่กระจายผ่านทางของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด น้ำอสุจิน้ำ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ซึ่งถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับใคร ก็อาจทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ รวมถึงการใช้เข็มและอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับคนอื่นด้วย

เชื้อเอชไอวี (HIV) สามารถแพร่กระจายผ่านทางของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด น้ำอสุจิน้ำ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ซึ่งถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับใคร ก็อาจทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ รวมถึงการใช้เข็มและอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับคนอื่นด้วย

กิจกรรมทางเพศที่เสี่ยง
คุณอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หรือใช้ปากทำรักกับคนที่มีเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับหลายๆ คน การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือถ้าคุณมีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชาย ก็อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อเอชไอวี

ทำไมเชื้อเชื้อเอชไอวีจึงติดต่อทางเพศมากที่สุด?

นั่นเป็นเพราะของเหลวในร่างกาย และไวรัสสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นแผลในช่องคลอดหรือทวารหนัก การได้รับบาดเจ็บ หรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงวัยแรกรุ่นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากเยื่อบุช่องคลอดมีความบาง และอ่อนแอต่อการติดเชื้อมากกว่าของผู้ใหญ่มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในช่องปากได้ เช่น แผลในช่องปาก เหงือกมีเลือดออก แผลพุพองและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การใช้สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ
สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ ถึงแม้ว่าการฉีดยาจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้โดยตรง แต่การดื่ม การสูบบุหรี่ การนำเข้าสู่ร่างกายทางปาก หรือการสูดดมยากระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์ โคเคน เมทแอมเฟตามีน และป๊อบเปอร์ ก็มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้เหมือนกัน เนื่องจากการเสพยาจะทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ จึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ นอกจากนี้การใช้สารเสพติดอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม และทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน ส่วนผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว การใช้สารเสพติดจะช่วยเร่งอาการของโรค และส่งผลเสียต่อการรักษาเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงอื่นๆ
การใช้อุปกรณ์การเจาะหรือสักตามร่างกาย รวมถึงการใช้หมึกที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การสัมผัสเลือดโดยตรงจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่านแผลเปิด ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอาจเพิ่มขึ้น ถ้าคุณมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด การสัก หรือได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: hello khunmor

Search